Chintan Quote

જિંદગી ગમે તે કરે તો પણ જિંદગીને પ્રેમ કરવાનું ન છોડવું એનું નામ જ જિંદગી જીવવાની આવડત! ગમે એવી છે પણ પોતાની છે!
-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ
#chintan_quote #KU #krishnkantunadkat
#chintannipale
#gujaratiquotes #JU
©Jyoti Unadkat

Be the first to comment

Leave a Reply