પાલનપુરમાં વકતવ્ય

પાલનપુરમાં

તા.10ને મંગળવારે સવારે 9.30 વાગે

શ્રી બનાસકાંઠા આંજણા પટેલ કેળવણી મંડળના

સુવર્ણ મહોત્સવ અવસરે વકતવ્ય

palanpur-invitation-10-jan-17

Be the first to comment

Leave a Reply