ગાંધીજીને ફિલ્મનો શોખ હતો?
ગાંધીજીએ કઇ મૂવી જોઇ હતી?

દિવ્ય ભાસ્કરની આજની (2 ઓકટોબર, 2015 શુક્રવાર. ગાંધી જયંતિ) નવરંગ પૂર્તિમાં 
પ્રસિધ્ધ થયેલો લેખ સાદર છે…

Be the first to comment

Leave a Reply