2 Comments

  1. આપની આ પોસ્ટ વાંચી ને હું ખૂબ જ રડી પડી.પડી.કારણ કે ઘણા સમય પહેલાં મારી જ લખાયેલ એક સત્યઘટના ને ઘણો સમય વીતી ગયો છે પણ આપના લેખ ને વાંચતા વાંચતા એ સત્યઘટના પર જામેલા જાળાં હટાવ્યા અને મારી નજર સમક્ષ એ દ્રશ્ય આવી ગયું. આજે મારી માતા હયાત નથી પણ મારી આંખો ચોધાર વરસી રહી છે. વારંવાર આંખો લૂછી રહી છું જેથી આપને કમેંટ આપી શકું. સર, આપને લિંક મોકલાવી રહીછું .આભાર મને ભૂતકાળ યાદ અપાવવા બદલ..

    http://shvas.wordpress.com/2009/05/22/%E0%AA%AE%E0%AA%9C%E0%AA%B2%E0%AB%80-%E0%AA%86%E0%AA%AA%E0%AA%BE-1-%E0%AA%9C%E0%AB%82%E0%AA%A8-2008-%E0%AA%A8%E0%AB%87-%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%9C-%E0%AA%B2%E0%AA%96%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AB%87/

Leave a Reply