પ્રિય મિત્રો,

ફુલછાબ દૈનિકની બુધવારની પંચામૃત પૂર્તિમાં પ્રસિદ્ધ થતી મારી ધારાવાહિક લઘુ નવલ ” એક હતો હું” નું પ્રકરણ :૨ આજે પ્રસિદ્ધ થયું છે.વાર્તાનો બીજો ભાગ આ સાથે મોકલું છે.
આભાર.

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *