હળવાશ નહીં હોય તો જિંદગી ભારે જ લાગવાની! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 5, 2020 Krishnkant Unadkat 2

હળવાશ નહીં હોય તો જિંદગી ભારે જ લાગવાની! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઊગતો સૂર્ય છું ડૂબતી રાત છું, જીવતા જાગતા શ્વાસની ઘાત છું, શાંત […]

વજન વધી ગયું છે? ટેક ઇટ ઇઝી! બહુ દિલ પરન લો! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

November 4, 2019 Krishnkant Unadkat 0

વજન વધી ગયું છે? ટેક ઇટ ઇઝી! બહુ દિલ પર ન લો! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ વજનના સવાલનો જવાબ અઘરો હોય છે. વજન ઉતારવાના બધા […]