દરેક વાતમાં નસીબને દોષ દેવાનું બંધ કર! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

February 6, 2022 Krishnkant Unadkat 1

દરેક વાતમાં નસીબને દોષ દેવાનું બંધ કર! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ પહલે ઇસ મેં ઇક અદા થી નાઝ થા અંદાઝ થા, રુઠના અબ તો […]