કોણ વધુ કેલરી બાળે છે, પુરુષો કે સ્ત્રીઓ? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

July 7, 2019 Krishnkant Unadkat 0

કોણ વધુ કેલરી બાળે છે, પુરુષો કે સ્ત્રીઓ? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આપણા દેશમાં હમણાં થયેલો એક સર્વે એવું કહે છે કે, પુરુષોની સરખામણીએ સ્ત્રીઓ […]