કોઈ તમને તમારા વિશે પૂછે તો તમે શું કહો? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

September 25, 2019 Krishnkant Unadkat 2

કોઈ તમને તમારા વિશે પૂછે તો તમે શું કહો? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ સતત સારું બતાવી ઠીક આપે છે, તમારો પ્રેમ બહુ પેનિક આપે […]

તારા મૂડનાં ક્યાં કંઈ ઠેકાણાં હોય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 21, 2019 Krishnkant Unadkat 2

તારા મૂડનાં ક્યાં કંઈ ઠેકાણાં હોય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઝળહળે છે જે સતત, એ કોણ છે? ને નથી જે હસ્તગત, એ કોણ […]

સારી જિંદગી માટે ક્યારેક મૂડ ખરાબ થાય એ પણ જરૂરી છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 3, 2019 Krishnkant Unadkat 3

સારી જિંદગી માટે ક્યારેક મૂડ ખરાબ થાય એ પણ જરૂરી છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આપણે એવું ઇચ્છતા હોઇએ છીએ કે, આપણો મૂડ કાયમ સારો […]