બધું વહી ક્યાં જાય છે, થોડુંક રહી પણ જાય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 26, 2019 Krishnkant Unadkat 2

બધું વહી ક્યાં જાય છે, થોડુંક રહી પણ જાય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ગયો ને જાય છે દુ:ખનો સમય એક જ દિલાસા પર, […]

યાદ રાખવું છે એ રહેતું નથી, ભૂલવું છે એ ભુલાતું નથી! ​- દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

March 10, 2019 Krishnkant Unadkat 2

યાદ રાખવું છે એ રહેતું નથી, ભૂલવું છે એ ભુલાતું નથી! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ પરીક્ષાની મોસમ ચાલી રહી છે. યાદ રાખવાની મથામણમાં વિદ્યાર્થી અટવાયેલો […]