હવે કોઇ જોખમ લેવાની હિંમત જ થતી નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

February 27, 2022 Krishnkant Unadkat 0

હવે કોઇ જોખમ લેવાની હિંમત જ થતી નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ રંગ કાળો, પીળો થયો જ નહીં, એના દિલમાં દીવો થયો જ નહીં, […]