માણસને તું કયા આધારે સારો કે ખરાબ કહે છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

November 27, 2019 Krishnkant Unadkat 0

માણસને તું કયા આધારે સારો કે ખરાબ કહે છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કરમની ઠોકરે કરણી ચડી જાએ તો શું કરવું? જીવન-શક્તિ જ વેરી […]