એના માટે તું તારો સમય, મગજ કે વિચાર ન બગાડ! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

July 24, 2019 Krishnkant Unadkat 2

એના માટે તું તારો સમય, મગજ કે વિચાર ન બગાડ! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કામ કરો છો ના કરવાના, આવા ઊંડા ઘા કરવાના? જબરો […]