પતિ, પત્ની, આર્થિક વ્યવહારઅને સંબંધોનું સત્ય-અસત્ય – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

November 18, 2019 Krishnkant Unadkat 0

પતિ, પત્ની, આર્થિક વ્યવહાર અને સંબંધોનું સત્ય-અસત્ય દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ મારો પતિ મને આર્થિક વ્યવહારો વિશે કંઇ વાત કરતો નથી, એ મુદ્દે એક યુવતીએ […]

એવા લોકોની સાથે રહે, જેની પાસેથી તને કંઈક શીખવા મળે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 14, 2019 Krishnkant Unadkat 0

એવા લોકોની સાથે રહે, જેની પાસેથી તને કંઈક શીખવા મળે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હાથમાં તો વેદ રાખો છો તમે, તો ય ભીતર ભેદ […]