તારામાં દયા જેવું કંઈ છે કે નહીં? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

May 30, 2022 Krishnkant Unadkat 0

તારામાં દયા જેવું કંઈ છે કે નહીં? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ તમોને એમ કે જે ચૂપ છે તેઓ ઠરેલાં છે, હકીકતમાં ગળામાં એમના ડૂમા […]

મનાવવાની પણ આખરે કોઇ હદ હોય કે નહીં? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 9, 2022 Krishnkant Unadkat 0

મનાવવાની પણ આખરે કોઇ હદ હોય કે નહીં? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ફૈસલા તુમકો ભૂલ જાને કા, ઇક નયા ખ્વાબ હૈ દિવાને કા, જિંદગી […]