જિંદગીને પણ થાળે પડવા સમય જોઈતો હોય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 30, 2019 Krishnkant Unadkat 0

જિંદગીને પણ થાળે પડવા સમય જોઈતો હોય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દૃશ્ય હો જો ધૂંધળું તો ભાળવું કઈ રીતથી? લક્ષ્ય હો અંધારમાં તો […]