કાર રેટિંગ સિસ્ટમ: તમારી કાર કેટલી ‘સેઇફ’ છે?

May 29, 2016 Krishnkant Unadkat 0

કાર રેટિંગ સિસ્ટમ: તમારી કાર કેટલી ‘સેઇફ’ છે? દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ તમને કોઇ પૂછે કે તમારી ફેવરિટ કાર કઇ છે તો તમે શંુ જવાબ આપો? દરેકના […]