રાતે અને દિવસે જન્મેલા લોકોમાં કંઈ ફેર હોય છે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 14, 2019 Krishnkant Unadkat 0

રાતે અને દિવસે જન્મેલા લોકોમાં કંઈ ફેર હોય છે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ તમારો જન્મ રાતના સમયે થયો હતો કે દિવસે? એક અભ્યાસ એવું કહે […]