મને મારા ઉપર જ સખત ગુસ્સો આવે છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

December 2, 2020 Krishnkant Unadkat 0

મને મારા ઉપર જ સખત ગુસ્સો આવે છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ખરેલા ફૂલની ખુશ્બૂ જ બાકી છે બગીચામાં, હિફાજત તેં કરી શાની, અહીં […]

મારો સમય આવવા દે, હું પણ બતાવી દઇશ! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

July 15, 2020 Krishnkant Unadkat 2

મારો સમય આવવા દે, હું પણ બતાવી દઇશ! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઉદાસી વેડફી જો નાખવાની હોય તો કહેજે મને તું, સુગંધી સાચવીને રાખવાની […]

રહેવા દે, હમણાં એનું મગજ ઠેકાણે નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

December 25, 2019 Krishnkant Unadkat 0

રહેવા દે, હમણાં એનું મગજ ઠેકાણે નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જીત વગરનો થા ને હાર વગરનો થા, તું એમ કરી થોડો, સંસાર વગરનો […]

તમને ભગવાન પર ક્યારેય ગુસ્સો આવ્યો છે ખરો? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 7, 2019 Krishnkant Unadkat 0

તમને ભગવાન પર ક્યારેય ગુસ્સો આવ્યો છે ખરો? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એક અભ્યાસમાં એવી ચોંકાવનારી વાત બહાર આવી છે કે, 62 ટકા લોકો ભગવાનથી […]