તું ભલે દૂર હોય, દિલથી હંમેશાં નજીક જ હોઇશ! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

March 13, 2022 Krishnkant Unadkat 2

તું ભલે દૂર હોય, દિલથી હંમેશાં નજીક જ હોઇશ! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ  યે કબ ચાહા કિ મેં મશહૂર હો જાઉં, બસ અપને આપ […]

બધી જ વાત બધાને કરવાની કંઇ જરૂર નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

March 7, 2022 Krishnkant Unadkat 0

બધી જ વાત બધાને કરવાની કંઇ જરૂર નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઉડ ગઇ યૂં વફા જમાને સેં, કભી ગોયા કિસી મેં થી હી […]

હવે કોઇ જોખમ લેવાની હિંમત જ થતી નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

February 27, 2022 Krishnkant Unadkat 0

હવે કોઇ જોખમ લેવાની હિંમત જ થતી નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ રંગ કાળો, પીળો થયો જ નહીં, એના દિલમાં દીવો થયો જ નહીં, […]

કોઇનું સારું એનાથી જોવાતું જ નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

February 20, 2022 Krishnkant Unadkat 2

કોઇનું સારું એનાથી જોવાતું જ નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ તાજ શું છે ને તખત શું છે? હુંય જાણું છું, જગત શું છે? પ્રેમ […]

દરેક વાતમાં નસીબને દોષ દેવાનું બંધ કર! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

February 6, 2022 Krishnkant Unadkat 1

દરેક વાતમાં નસીબને દોષ દેવાનું બંધ કર! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ પહલે ઇસ મેં ઇક અદા થી નાઝ થા અંદાઝ થા, રુઠના અબ તો […]

હવે તો મને એનાથી છૂટકારો મળે તો સારું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 30, 2022 Krishnkant Unadkat 0

હવે તો મને એનાથી છૂટકારો મળે તો સારું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઘણી વાર ખુદથી ડરી જાઉં છું કાં? હું ભાગીને મારામાં સંતાઉં છું […]

તારા જવાથી સર્જાયેલો ખાલીપો કેમેય ભરાતો જ નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 23, 2022 Krishnkant Unadkat 0

તારા જવાથી સર્જાયેલો ખાલીપો કેમેય ભરાતો જ નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હવે જીતવાની મજા પણ મરી ગઇ, તું હારે છે તેથી હું જીત્યા […]

જેવું લાગવું હોય એવું લાગે, હું મને ગમે એવું જ કરીશ – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 16, 2022 Krishnkant Unadkat 0

જેવું લાગવું હોય એવું લાગે, હું મને ગમે એવું જ કરીશ ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ અપની મર્જી કા રૂખ મૈં અપનાઉં, કાશ મૈં ભી […]

મનાવવાની પણ આખરે કોઇ હદ હોય કે નહીં? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 9, 2022 Krishnkant Unadkat 0

મનાવવાની પણ આખરે કોઇ હદ હોય કે નહીં? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ફૈસલા તુમકો ભૂલ જાને કા, ઇક નયા ખ્વાબ હૈ દિવાને કા, જિંદગી […]