હશે, દરેકને પોતાની પ્રાયોરિટી હોય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

હશે, દરેકને પોતાનીપ્રાયોરિટી હોય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હોય એટલું જોર હવે લગાવ જિંદગી,દમ હોય તો મને હવે…

તારામાં સંતોષ જેવું કંઈ છે કે નહીં? : ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તારામાં સંતોષ જેવુંકંઈ છે કે નહીં? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ચો-તરફ તડકો બની ફેલાય છે, એક ટહુકો છે, બધે…

દિવાળી અવસરે જિંદગીને થોડીક વધુ જીવવા જેવી બનાવીએ – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

દિવાળી અવસરે જિંદગીને થોડીકવધુ જીવવા જેવી બનાવીએ -કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દુનિયાની તમામ ફિલોસોફી એવું જ કહે છે કે, વર્તમાનમાં જીવો. જે…

કોઈનું દુ:ખ દૂર કરવાનું સુખ ગજબનું હોય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કોઈનું દુ:ખ દૂર કરવાનુંસુખ ગજબનું હોય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દોડતું આવી છુપાઈ જાય છે, કો’ક મારામાં સમાઈ…

સારા અને સાચા રહેવાની મેં મોટી કિંમત ચૂકવી છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સારા અને સાચા રહેવાનીમેં મોટી કિંમત ચૂકવી છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હું જે ધારું કોઈ દિવસ થાય ના?…

સંબંધોમાં પણ ક્યારેક રામ કે ભૂત કરી લેવું જોઈએ! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સંબંધોમાં પણ ક્યારેક રામકે ભૂત કરી લેવું જોઈએ! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ માણસ સુધી તો કઈ રીતે પહોંચી શકે…

જવાબદારી સમજવામાં અને નિભાવવામાં બહુ ફેર છે! : ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

જવાબદારી સમજવામાં અનેનિભાવવામાં બહુ ફેર છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કામ લાગી આંખ તો સામાન્ય ચીજો દેખવા,ખાસ તો બસ…

તું તારા સંબંધોને ફરીથી જીવતાં કર તો સારું છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તું તારા સંબંધોને ફરીથીજીવતાં કર તો સારું છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ યૂં તો તન્હાઇ સે ધબરાએ બહોત,મિલ કે…

મને સમજાતું નથી કે તારામાં એવો તે શું જાદુ છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મને સમજાતું નથી કેતારામાં એવો તે શું જાદુ છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઘર કહો જંગલ કહો કે રણ…