તમારા બંનેની વચ્ચે મારો મરો થાય છે! : ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

September 4, 2022 Krishnkant Unadkat 0

તમારા બંનેની વચ્ચેમારો મરો થાય છે! ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જિંદગી, તું આમ થાકી જાય એ ચાલે નહીં,ચાર ડગલાં માંડ તારે ચાલવાનાં હોય છે,એ […]

એકલતા ઉંમર વધે એમ આકરી બનતી જાય છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 31, 2022 Krishnkant Unadkat 0

એકલતા ઉંમર વધે એમઆકરી બનતી જાય છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- રતન ટાટાએ હમણાં એકલા રહેતા વૃદ્ધો માટે એક સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવામાં મદદ કરી. એ […]