એ દર વખતે કરગરે છે અને હું પીગળી જાવ છું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

December 26, 2021 Krishnkant Unadkat 5

એ દર વખતે કરગરે છે અને હું પીગળી જાવ છું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ખત-ખબર વિણ એમણે આવી અને ભારે કરી, એન મોકે મુજને […]

માણસ દિવસેને દિવસે વધુને વધુ એકલો પડતો જાય છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

December 15, 2021 Krishnkant Unadkat 0

માણસ દિવસેને દિવસે વધુને વધુ એકલો પડતો જાય છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- મારું કોઇ નથી. કોઇને મારી કંઇ પડી જ નથી. બધા પોતપોતાની […]

આસ્તિકો v/s નાસ્તિકો : ખયાલ અપના અપના, પસંદ અપની અપની દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

December 8, 2021 Krishnkant Unadkat 0

આસ્તિકો v/s નાસ્તિકો ખયાલ અપના અપના, પસંદ અપની અપની દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ સમગ્ર દુનિયામાં નાસ્તિકોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. નાસ્તિકો માને છે કે, […]

સોશિયલ મીડિયા સાથે તમે કેવી રીતે ‘ડીલ’ કરો છો? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

December 1, 2021 Krishnkant Unadkat 0

સોશિયલ મીડિયા સાથે તમે કેવી રીતે ‘ડીલ’ કરો છો? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ————- સોશિયલ મીડિયા હવે આપણી જિંદગીનો એક ભાગ જ બની ગયું છે. […]