જિંદગીથી હવે કોઇ ફરિયાદ નથી, મેં લાઇફને પૂરેપૂરી જીવી છે! : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 30, 2020 Krishnkant Unadkat 0

જિંદગીથી હવે કોઇ ફરિયાદ નથી, મેં લાઇફને પૂરેપૂરી જીવી છે! દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** જિંદગીથી માણસને સંતોષ ક્યારે થાય? ક્યારે એવું લાગે કે, હવે […]

તને તો સાચી નફરત કરતાં પણ નથી આવડતું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 26, 2020 Krishnkant Unadkat 0

તને તો સાચી નફરત કરતાં પણ નથી આવડતું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દરિયો રહી ગયો ને કિનારો નથી રહ્યો, હું પણ તમારી યાદમાં મારો […]

લગ્ન માટેની માનસિક ઉંમરની ફિકર થવી જોઇએ કે નહીં? : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 23, 2020 Krishnkant Unadkat 0

લગ્ન માટેની માનસિક ઉંમરની ફિકર થવી જોઇએ કે નહીં? દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** આપણા દેશમાં છોકરીઓ માટે લગ્નની ઉંમર 18થી વધારીને 21 કરવાની વિચારણા […]

તારે ખોટું બોલવું ન પડે એટલે કંઇ પૂછતો નથી! -ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 19, 2020 Krishnkant Unadkat 0

તારે ખોટું બોલવું ન પડે એટલે કંઇ પૂછતો નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ મૈં સચ કહૂંગી મગર ફિર ભી હાર જાઉંગી, વો જૂઠ બોલેગા […]

તું છે તો જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 13, 2020 Krishnkant Unadkat 0

તું છે તો જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ સબ્ર તો દેખો આંખ મેં દરિયા રખ્ખા હૈ, ફિર ભી હમને ખુદ […]

માણસ કોઇના મોતની કામના કેવી રીતે કરી શકતો હશે? : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 9, 2020 Krishnkant Unadkat 0

માણસ કોઇના મોતની કામના કેવી રીતે કરી શકતો હશે? દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** જિંદગી અને મોત ઉપરવાળાના હાથમાં છે એવું આપણે કહેતાં, સાંભળતાં અને […]

હળવાશ નહીં હોય તો જિંદગી ભારે જ લાગવાની! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 5, 2020 Krishnkant Unadkat 2

હળવાશ નહીં હોય તો જિંદગી ભારે જ લાગવાની! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઊગતો સૂર્ય છું ડૂબતી રાત છું, જીવતા જાગતા શ્વાસની ઘાત છું, શાંત […]

ઓનલાઇન એજ્યુકેશનમાં શિક્ષકોની વેદના કોઇને સમજાય છે ખરી? : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 2, 2020 Krishnkant Unadkat 0

ઓનલાઇન એજ્યુકેશનમાં શિક્ષકોની વેદના કોઇને સમજાય છે ખરી? દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** કોરોનાના કાળમાં જ્યારે પણ ઓનલાઇન એજ્યુકેશનનો મુદ્દો છેડાયો છે ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ અને […]