મહેરબાની કરીને હવે તું મારો છુટકારો કર! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મહેરબાની કરીને હવેતું મારો છુટકારો કર! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ સંજોગ કૈંક એવા થયા, જીવવું પડ્યું,ક્યારેક જ્યાં જવું ન…

ઓકે, ફાઇન, હવે તું તારા રસ્તે અને હું મારા રસ્તે – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ઓકે, ફાઇન, હવે તું તારારસ્તે અને હું મારા રસ્તે ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઊભી પૂંછડીએ જે ભાગી રહ્યું છે,એ…

દર વખતે સારા વિચારો જ આવે એવું જરૂરી નથી – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

દર વખતે સારા વિચારોજ આવે એવું જરૂરી નથી ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આંખોની સાથે સાથે ફરકતો નથી હવે,આ અંધકાર…

ચેક કરજો, તમને બરાબર સંભળાય તો છેને? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ચેક કરજો, તમને બરાબરસંભળાય તો છેને? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ——– સુપ્રસિદ્ધ સિંગર અલકા યાજ્ઞિકે પોતાને કંઈ સંભળાતું નથીએવું કહીને…

સંતોષનો મતલબ એવો નથી કે સાવ નવરાં બેઠા રહેવું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સંતોષનો મતલબ એવો નથીકે સાવ નવરાં બેઠા રહેવું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ નથી પ્હેલા નથી છેલ્લા અમે વચ્ચે,નથી વૃક્ષો…

સોશિયલ મીડિયાનું કોમેન્ટ કલ્ચર અને લોકોની માનસિકતા – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સોશિયલ મીડિયાનું કોમેન્ટ કલ્ચરઅને લોકોની માનસિકતા દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ——– સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ થતું કન્ટેન્ટ જ નહીં,કન્ટેન્ટ પર…

જિંદગીમાં જે કંઈ બને છે એનો કંઈક મતલબ હોય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

જિંદગીમાં જે કંઈ બને છેએનો કંઈક મતલબ હોય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એકદમ અંધારપટની વાત માંડીને કરું,ને પછી…

રિએક્ટ કરતા ન આવડે તો રિજેક્ટ થવું પડે છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

રિએક્ટ કરતા ન આવડેતો રિજેક્ટ થવું પડે છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ——– કોઈ પણ ઘટના વિશે આપણે કેવું રિએક્ટ…