તમે પોતાને કેટલા અપડેટ રાખો છો? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમે પોતાને કેટલાઅપડેટ રાખો છો? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ઘણા લોકો કેટલાંક મુદ્દે એવું વિચારે છે કે, આપણને શું…

બધાને ખુશ રાખવામાં બહુ દુ:ખી થવાય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

બધાને ખુશ રાખવામાંબહુ દુ:ખી થવાય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ બીતે રિશ્તે તલાશ કરતી હૈ, ખુશ્બૂ ગુંચે તલાશ કરતી…

જ્યોતિ ઉનડકટના બે પુસ્તકો ‘આગનો અંજપો’ અને ‘સર્જકના સાથીદાર’નું લોકાર્પણ

જ્યોતિ ઉનડકટના બે પુસ્તકો ‘આગનો અંજપો’ અને ‘સર્જકના સાથીદાર’નું લોકાર્પણ અમદાવાદમાં જ્યોતિ ઉનડકટ લિખિત બે પુસ્તકો આગનો અંજપો અને સર્જકના…

તમને કોઈ વાતનો પસ્તાવો કે અફસોસ થાય છે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમને કોઈ વાતનો પસ્તાવોકે અફસોસ થાય છે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ક્યારેક કોઈ ઘટના કે ભૂલના કારણે અફસોસ કે…

બાકી બધું તો ઠીક છે પણ`ફૅક રિલેશન્સ’નું શું કરવું? -ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

બાકી બધું તો ઠીક છે પણ`ફૅક રિલેશન્સ’નું શું કરવું? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ મૂળને પણ હચમચાવે એટલો, માત્ર, એક…

તમને દાદા-દાદી કે નાના-નાનીનો પ્રેમ મળ્યો છે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમને દાદા-દાદી કે નાના-નાનીનો પ્રેમ મળ્યો છે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- માણસના ઉછેરમાં પરિવારની અસર સૌથી વધુ હોય છે.એક…

તું ખોટાં બહાનાં કે બચાવ કરવાનું બંધ કરી દે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તું ખોટાં બહાનાં કે બચાવકરવાનું બંધ કરી દે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હતા રંગોય ઝેરી, આંખમાં ખૂંચ્યા કરે એવા,મને…

શું સુખી દેશના લોકો જરાયે દુ:ખી જ નથી? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

શું સુખી દેશના લોકોજરાયે દુ:ખી જ નથી? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- દુનિયાના સમૃદ્ધ અને સુખી દેશોમાં થયેલો અભ્યાસ એવું…

આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય અને મોઢું ફેરવ્યાનું પાપ – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્યઅને મોઢું ફેરવ્યાનું પાપ ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એમ ચોંટી છે નજર એ બારણાં પર,ડૂબનારો જેમ વળગે…

CBC અને DINK કપલ્સની સંખ્યા સતત વધી રહી છે!- દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

CBC અને DINK કપલ્સનીસંખ્યા સતત વધી રહી છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ઘણા યંગસ્ટર્સને સંતાનો નથી જોઇતા. અનેક કપલ્સ…