રોમાન્સ ડિટોક્સ : બ્રેકઅપના નામે બિઝનેસ! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

રોમાન્સ ડિટોક્સ : બ્રેકઅપના નામે બિઝનેસ! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- દુનિયા માણસના દરેક વર્તનમાં બિઝનેસ જ શોધે છે. બ્રેકઅપ…

તરડાઈ ગયેલા શ્વાસ સાથે જીવવાનો કોઈ અર્થ નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તરડાઈ ગયેલા શ્વાસ સાથેજીવવાનો કોઈ અર્થ નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ બાગમાં ટહુકા છળે તો શું કરું? લાગણી ભડકે…

આપણે આપણી ભાષાને કેટલો પ્રેમ કરીએ છીએ? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

આપણે આપણી ભાષાનેકેટલો પ્રેમ કરીએ છીએ? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- આજે વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ છે. ગુજરાતી ભાષા મરવાની નથી…

ખોટી રાડો પાડીને તું શું સાબિત કરવા માંગે છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ખોટી રાડો પાડીને તું શુંસાબિત કરવા માંગે છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એક માણસ નાતમાં સાચો પડે, એમને એમાંય…

પ્રેમ, લવ, ઇશ્ક, મહોબ્બત, પ્યાર આશિકી… બે દિલની દાસ્તાન – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

પ્રેમ, લવ, ઇશ્ક, મહોબ્બત, પ્યારઆશિકી… બે દિલની દાસ્તાન દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- પ્રેમમાં પડવું અઘરું નથી. પ્રેમ નિભાવવો સહેલો…

કોણે શું કરવું જોઈએ એ તું નક્કી ન કરી શકે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કોણે શું કરવું જોઈએ એતું નક્કી ન કરી શકે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જાત સાથે વાતમાં વીતી ગઈ, રાત…

તમને પથારીમાં પડ્યા પછી કેટલી વારમાં ઊંઘ આવે છે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમને પથારીમાં પડ્યા પછીકેટલી વારમાં ઊંઘ આવે છે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- અપૂરતી અને અધકચરી ઊંઘ એ આજના સમયનીસૌથી…

ક્યારેક લાગે છે કે હું મારા સપનાની જિંદગી જીવું છું! -ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ક્યારેક લાગે છે કે હું મારાસપનાની જિંદગી જીવું છું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જિના મુશ્કિલ હૈ કિ આસાન જરા…

ચહેરાના ભાવ પરથી માણસ માણસને જજ કરતો હોય છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ચહેરાના ભાવ પરથી માણસમાણસને જજ કરતો હોય છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- માણસ જાણીતા લોકોને તો નિયમિત મળતો હોય…

કોઈનું બૂરું થાય એમાં તું રાજી કેમ થાય છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કોઈનું બૂરું થાય એમાંતું રાજી કેમ થાય છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ફૂલોં કી તરહ લબ ખોલ કભી, ખુશબૂ…