જેને નથી સમજવું એ નથી જ સમજવાના! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

December 5, 2019 Krishnkant Unadkat 0

જેને નથી સમજવું એ નથી જ સમજવાના! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કંઈ હવે કહેવું નથી એવું નથી, મૌન પણ રહેવું નથી એવું નથી, આમ […]

તારી વાત સાચી છે પણ કહેવાની રીત ખોટી છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

November 20, 2019 Krishnkant Unadkat 0

તારી વાત સાચી છે પણ કહેવાની રીત ખોટી છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ગેરસમજણ સામટી ફેલાવ ના!  દુશ્મનોની જેમ તું બોલાવ ના! કોણ સમજ્યું […]

હવે એને મારામાં અને મને એનામાં જરાયે રસ નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

October 9, 2019 Krishnkant Unadkat 0

હવે એને મારામાં અને મને એનામાં જરાયે રસ નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આપણામાં કૈંક એવું ખાસ હોવું જોઈએ, આ હથેળીમાં ય થોડું ઘાસ […]

તને ખોટું બોલતા પહેલાં જરાયે વિચાર નથી આવતો? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 10, 2019 Krishnkant Unadkat 0

તને ખોટું બોલતા પહેલાં જરાયે વિચાર નથી આવતો? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ મૃગજળની માયા છોડીને જળ સુધી જવું છે, અમને જે છેતરે છે, એ […]

બધા આપણને સમજે જ એવું જરૂરી થોડું છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 30, 2019 Krishnkant Unadkat 6

બધા આપણને સમજે જ એવું જરૂરી થોડું છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આ કોરી વાવના તળિયે અડી ગયું છે કોઈ, અડીને પાછું પગથિયાં ચડી […]