મારાં મા-બાપે મને એવું નથી શીખવાડ્યું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

October 23, 2019 Krishnkant Unadkat 2

મારાં મા-બાપે મને એવું નથી શીખવાડ્યું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જ્ઞાન ત્યાં બેઠા પછી, લગરીક પણ લાધ્યું નથી, તોય બોધિવૃક્ષ મેં ગુસ્સો કરી કાપ્યું […]

એના માટે તું તારો સમય, મગજ કે વિચાર ન બગાડ! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

July 24, 2019 Krishnkant Unadkat 2

એના માટે તું તારો સમય, મગજ કે વિચાર ન બગાડ! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કામ કરો છો ના કરવાના, આવા ઊંડા ઘા કરવાના? જબરો […]