દરેક પોતાની લાઇફમાં બિઝી છે, મારી કોઇને પડી નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

September 16, 2020 Krishnkant Unadkat 0

દરેક પોતાની લાઇફમાં બિઝી છે, મારી કોઇને પડી નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કોઇની શ્રદ્ધા ઝુકાવી શું મળ્યું? ખોખલા પ્રશ્નો ઉઠાવી શું મળ્યું? આબરુ […]

હવે મને કોઇને પણ મળવાનું મન નથી થતું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

September 2, 2020 Krishnkant Unadkat 0

હવે મને કોઇને પણ મળવાનું મન નથી થતું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હોય ખોટી વાત ને ઝૂકતાં રહો, એના કરતાં સારું કે તૂટતાં રહો, […]