એજ્યુકેટેડ હોવાની સાથે સારા માણસ હોવું વધુ જરૂરી છે : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

September 13, 2020 Krishnkant Unadkat 0

એજ્યુકેટેડ હોવાની સાથે સારા માણસ હોવું વધુ જરૂરી છે દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** ભણતરથી માણસ હોશિયાર બનતો હોય છે પણ એ ભણ્યા પછી કેટલો […]

ઓનલાઇન એજ્યુકેશનમાં શિક્ષકોની વેદના કોઇને સમજાય છે ખરી? : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 2, 2020 Krishnkant Unadkat 0

ઓનલાઇન એજ્યુકેશનમાં શિક્ષકોની વેદના કોઇને સમજાય છે ખરી? દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** કોરોનાના કાળમાં જ્યારે પણ ઓનલાઇન એજ્યુકેશનનો મુદ્દો છેડાયો છે ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ અને […]