રહેવા દે, હમણાં એનું મગજ ઠેકાણે નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

December 25, 2019 Krishnkant Unadkat 0

રહેવા દે, હમણાં એનું મગજ ઠેકાણે નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જીત વગરનો થા ને હાર વગરનો થા, તું એમ કરી થોડો, સંસાર વગરનો […]

તમને ભગવાન પર ક્યારેય ગુસ્સો આવ્યો છે ખરો? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 7, 2019 Krishnkant Unadkat 0

તમને ભગવાન પર ક્યારેય ગુસ્સો આવ્યો છે ખરો? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એક અભ્યાસમાં એવી ચોંકાવનારી વાત બહાર આવી છે કે, 62 ટકા લોકો ભગવાનથી […]