આપણા દેશના તમામે તમામ ક્ષેત્રમાં નેપોટિઝમ અને પોલિટિક્સ છે જ! : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 28, 2020 Krishnkant Unadkat 0

આપણા દેશના તમામે તમામ ક્ષેત્રમાં નેપોટિઝમ અને પોલિટિક્સ છે જ! દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** સુશાંત સિંહના આપઘાત પછી ફિલ્મી દુનિયામાં ચાલતા નેપોટિઝમની વાતો ખૂબ ચગી […]

કોઈના માટે એટલા ખાલી ન થાવ કે ભરાઈ ન શકો – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 24, 2020 Krishnkant Unadkat 0

કોઈના માટે એટલા ખાલી ન થાવ કે ભરાઈ ન શકો ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આ મોજ ચલી જે દરિયાની તે મારગની મુહતાજ નથી, એ […]

ઉદાસ સ્વજનને સ્નેહની જરૂર હોય છે, શિખામણની નહીં! : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 21, 2020 Krishnkant Unadkat 0

ઉદાસ સ્વજનને સ્નેહની જરૂર હોય છે, શિખામણની નહીં! દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આપણી વ્યક્તિના વર્તનમાં આવેલા ફેરફારને આપણે કેટલો સમજી શકીએ છીએ? ધીરે ધીરે હતાશામાં ડૂબતા […]

તારા જવાથી સર્જાયેલો ખાલીપો મોટો ને મોટો થતો જાય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 17, 2020 Krishnkant Unadkat 0

તારા જવાથી સર્જાયેલો ખાલીપો મોટો ને મોટો થતો જાય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ મુજને દુનિયાય હવે તારો દીવાનો કે’ છે, એમાં સંમત, તારી […]

જિંદગીની મજા જ એ છે કે એ થોડી થોડી બદલતી રહે છે – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 14, 2020 Krishnkant Unadkat 0

જિંદગીની મજા જ એ છે કે એ થોડી થોડી બદલતી રહે છે દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ છેલ્લા પોણા ત્રણ મહિનામાં તમારી લાઇફમાં શું ફેર પડ્યો? તમારા વિચારો, […]

તને તારી જવાબદારીનું કોઈ ભાન છે કે નહીં? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 10, 2020 Krishnkant Unadkat 0

તને તારી જવાબદારીનું કોઈ ભાન છે કે નહીં? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ નામનો બસ રહી ગયો માણસ, કો’કમાં બસ મળી ગયો માણસ, કોઈ દિલમાં […]

ખબર નહીં, મારી લાઇફમાં આ શું થવા બેઠું છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 3, 2020 Krishnkant Unadkat 2

ખબર નહીં, મારી લાઇફમાં આ શું થવા બેઠું છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જો એને માણસો જેવું સૂઝે તો! અરીસાને કોઈ ચહેરો ખૂંચે તો! […]