તમે જે કંઇ કરો છો એ કોના માટે કરો છો? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 29, 2020 Krishnkant Unadkat 0

તમે જે કંઇ કરો છો એ કોના માટે કરો છો? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હું રાજી રાજી થઈ ગયો છું જોઈ જોઈને, સપનાંઓ તારાં […]

તું તારા મનમાં બધું ક્યાં સુધી ધરબી રાખીશ? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 22, 2020 Krishnkant Unadkat 0

તું તારા મનમાં બધું ક્યાં સુધી ધરબી રાખીશ? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દયાળુએ દશા એવી કરી છે મારા જીવનની, નિખાલસ કોઈને તો કોઈને મગરૂર લાગું […]

તારી વાત માની હોત તો વધુ સારું હતું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 15, 2020 Krishnkant Unadkat 0

તારી વાત માની હોત તો વધુ સારું હતું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ બોલવું’તું પ્રાણથી પ્યારાં વિશે, હું લખી આવ્યો બધું તારા વિશે, અશ્રુઓ મારા […]

જેને તારા હસવાની પરવા ન હોય, એની સામે રડીશ નહીં! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 8, 2020 Krishnkant Unadkat 2

જેને તારા હસવાની પરવા ન હોય, એની સામે રડીશ નહીં! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ખાલી-ખાલી ખંડિયેરમાં ખાંખાંખોળું ક્યાં કરવું? અમથું-અમથું આ જીવતરને લાંબુ-પ્હોળું ક્યાં […]