ન્યૂ નોર્મલ : નવી પરિસ્થિતિને તમે કેટલી ઝડપથી સ્વીકારી શકો છો? : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ન્યૂ નોર્મલ : નવી પરિસ્થિતિને તમે કેટલી ઝડપથી સ્વીકારી શકો છો? દૂરબીન - કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** સમય અને સંજોગો … Continue reading

આપણી જિંદગીમાં આવતા દરેક લોકો આપણા હોતા નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

આપણી જિંદગીમાં આવતા દરેક લોકો આપણા હોતા નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ અડધી રમતથી ઉઠવાની છૂટ છે … Continue reading

આપણા દેશના તમામે તમામ ક્ષેત્રમાં નેપોટિઝમ અને પોલિટિક્સ છે જ! : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

આપણા દેશના તમામે તમામ ક્ષેત્રમાં નેપોટિઝમ અને પોલિટિક્સ છે જ! દૂરબીન - કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** સુશાંત સિંહના … Continue reading

કોઈના માટે એટલા ખાલી ન થાવ કે ભરાઈ ન શકો – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કોઈના માટે એટલા ખાલી ન થાવ કે ભરાઈ ન શકો ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આ મોજ ચલી જે દરિયાની તે મારગની મુહતાજ … Continue reading

ઉદાસ સ્વજનને સ્નેહની જરૂર હોય છે, શિખામણની નહીં! : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ઉદાસ સ્વજનને સ્નેહની જરૂર હોય છે, શિખામણની નહીં! દૂરબીન - કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આપણી વ્યક્તિના વર્તનમાં આવેલા … Continue reading